IMG_4333… men inte dumdristig!

Inte så lätt att veta när man är en kanin…

Intressant är att vår hund Migo lärt sig att hålla sig på behörigt avstånd från Kurre (katten) – detta har även medfört att han av säkerhetsskäl håller sig på avstånd även från kaninerna (trots att kaniner enligt kaninboken ska vara bytesdjur för både katter och hundar).